Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)

Standpunt van de maand

In de Strategienota 2017-2020 Recreatie en Toerisme van de gemeente Castricum staat dat recreatie en toerisme een belangrijke pijler is van de lokale economie. Castricum wordt een bloeiende toeristische gemeente genoemd die in en buiten het hoogseizoen een aantrekkelijk aanbod heeft voor bezoekers.

Uitzichtpunt Papenberg
De oostelijke helling van de Papenberg is in de loop van de tijd begroeid geraakt met bomen, waarvan de boomtoppen al vele jaren het uitzicht belemmeren.

In de Beheernota 2015-2025 heeft PWN zijn visie op en beleidskeuzes voor natuur- en recreatiebeheer voor de komende tien jaar vastgelegd. De recreatieve functie van het duingebied is groot. Het PWN tracht de recreatiedruk in de duinen te verminderen door de intensiteit van de duinrecreatie te zoneren. Parkeerterreinen, het Archeologiecentrum Huis van Hilde, horecavoorzieningen, watertappunten en speelvelden dragen er toe bij dat de meeste recreanten ervoor kiezen in de binnenduinrand te verblijven.

Al vanaf 2008 bepleit de stichting bij duinbeheerder PWN om het uitzicht vanaf de Papenberg te herstellen. Vroeger bood de Papenberg uitzicht over Castricum en wijde omgeving. Herkenbare punten waren de Grote Kerk van Alkmaar en de zeilboten op het Uitgeestermeer. Het uitzicht naar het westen is nog steeds vrij, maar de oostelijke duinhelling is in de loop van de tijd begroeid geraakt met bomen, waarvan de boomtoppen al vele jaren het uitzicht belemmeren. Zowel binnen de visie van de gemeente Castricum als de visie van PWN past het herstel van het uitzicht vanaf de Papenberg op het duinlandschap, het dorp Castricum en het polderland. Het is afwachten of PWN haar belofte nakomt met het in september 2018 plaatsen van een uitzichttoren.