Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

Standpunt van de maand

Om de oost-west zichtlijnen te behouden mogen de ruimten tussen Castricum en Limmen, tussen Akersloot en Uitgeest en tussen Uitgeest en Heemskerk niet dichtslibben door bebouwing, infrastructuur of geboomte.

Zichtlijnen tussen onze dorpen
De doorzichten tussen Castricum en Limmen, tussen Akersloot en Uitgeest en tussen Uitgeest en Heemskerk moeten behouden blijven

Vooral de bebouwing van Castricum en Limmen en Uitgeest en Heemserk zijn elkaar dicht genaderd. Om de dorpskernen hun eigen identiteit te laten behouden en dieren kansen te bieden om te kunnen migreren, mogen de tussenliggende ruimten niet kleiner worden. De open ruimte tussen Akersloot en Uitgeest is ruimer, maar wordt doorsneden door de autosnelweg A9. De zichtlijnen moeten niet alleen vrij blijven van bebouwing of infrastructuur, maar ook van houtopstanden.