Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)

Standpunt van de maand

Met aanplant van gebiedseigen struweelzones zijn de overgangen tussen bebouwing en het landelijk gebied natuurlijker te maken.

Westkant van Uitgeest
De westkant van Uitgeest laat zien dat bebouwingsranden niet lelijk hoeven te zijn

De westkant van Uitgeest laat zien dat volgebouwde bebouwingsranden niet lelijk hoeven te zijn. Architectuur en passend materiaalgebruik kunnen ook aan harde bebouwingsgrenzen landschappelijke kwaliteit geven. Helaas kent Uitgeest aan de zuidzijde ook een bebouwingsrand langs de Tolvaart waarbij de erven grenzen tot aan de oever van deze historische waterloop. Door de individuele tuinen, met daartussen erfafscheidingen en een variatie aan aanlegsteigers is de oorspronkelijke oeverzone verloren gegaan en komt de bebouwingsrand rommelig over. Voor de waardering van het landschap is niet alleen het zicht vanuit het buitengebied op de dorpsranden van belang, dat zijn ook de doorzichten vanuit de randbebouwing.

Doorzichten zijn als het ware vensters waardoor het landelijk gebied beleefd kan worden.