Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)

Standpunt van de maand

Eventuele toekomstige windmolenparken of andersoortige voorzieningen moeten niet dichter bij de kust worden gebouwd dan de huidige windmolens.

Om de volmaakte openheid van de Noordzee te kunnen beleven moeten toekomstige windmolenparken of andersoortige voorzieningen niet dichter bij de kust worden gebouwd
Om de volmaakte openheid van de Noordzee te kunnen beleven moeten toekomstige windmolenparken of andersoortige voorzieningen niet dichter bij de kust worden gebouwd

De kustzone wordt gekenmerkt door de noord-zuid gerichte duinstrook, het strand en de volmaakte openheid van de Noordzee. In het Noordzeelandschap is de openheid zo groot dat men er letterlijk de zon achter de horizon kan zien verdwijnen. Verticale elementen vallen er echter sterk op, zoals de windmolens voor opwekking van elektriciteit, die bij helder weer van verre zichtbaar zijn. Hetzelfde gevoel van eindeloosheid is ook te vinden op het strand, kijkend in noordelijke en zuidelijke richting, al doemt de bebouwing van Egmond aan Zee aan de ene kant en IJmuiden aan de andere kant in de verte op.

Door het reliëf en de begroeiing is de ruimtebeleving in de duinen gevarieerd. Staand op een duintop is de ruimte in westelijke en noordelijke en oostelijke richting bijna onbegrensd. In het zuiden ligt een harde horizon in de vorm van de staalfabrieken bij IJmuiden, maar ook hier kun je nog kilometers ver kijken; in elk geval tot ver over de gemeentegrens. In de lagere delen van de duinen wordt het zicht vaak beperkt tot enkele honderden vierkante meters of minder door de duinruggen. Door de natuurlijkheid van het gebied wordt ook hier eerder de ruimte dan de beslotenheid ervaren.