Akersloot, Westerhogedijk (EM)
Akersloot, Westerhogedijk (EM)

Standpunt van de maand

Door het Limmergat niet uit te diepen verdwijnt de aantrekkingskracht voor dieper stekende recreatievaartuigen om aan te meren.

Dit is een kort en tevens het laatste standpunt van de maand over water, maar wel over een belangrijk watergebied voor waterberging, als waterreservoir en voor recreatie.

Limmergat
De voormalige vaarweg, vanaf de voormalige sluis in de Sluisbuurt, naar het Limmergat met een brede rietzoom

In het Alkmaarder- Uitgeestermeergebied kan waterberging en recreatie goed samengaan. Zowel voor recreatie als ook het benutten van water uit het merengebied tijdens droge periodes is de waterkwaliteit voor de landbouw van groot belang. Het lozen van toiletafval en vuilwatertanks in havens en open water is sinds 1 januari 2009 verboden. De waterkwaliteit is nog meer te verbeteren door het nog verder terugdringen van riooloverstorten. Door het Limmergat niet uit te diepen verdwijnt de aantrekkingskracht voor dieper stekende recreatievaartuigen om aan te meren. De brede rietkragen langs het Limmergat werken als een helofytenfilter waarbij stikstof en fosforverbindingen worden vastgelegd. Rietzomen hebben dus een zuiverende werking en vormen bovendien een beschutte biotoop voor vele diersoorten.