Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)
Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)

Standpunt van de maand

Staatssecretaris Dijjksma heeft een terrein langs de N203 aangewezen als beste locatie voor het opstellen van NS-sprinters, Onze stelling van de maand luidt: "Landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden zijn onvervangbaar en daarom verdraagt het buitengebied van Uitgeest, Heemskerk en Castricum geen industriële activiteit. De stichting legt zich echter neer bij het rijksbesluit dat het opstelterrein toch bij Uitgeest komt, langs de N203 richting Krommenie, omdat dit de minst slechte keuze is."

Sprintereindstation Uitgeest
Sprintereindstation Uitgeest

Om de verwachte groei van het spoorvervoer in goede banen te leiden gaan er in de toekomst (tussen 2020 en 2028) onder andere tussen Amsterdam en Alkmaar elke 10 minuten treinen rijden; het zogenaamde spoorboekloos reizen. Het zal in de spits gaan om 6 Intercities Amsterdam- Alkmaar en 4 sprinters Amsterdam-Uitgeest.

Een en ander brengt met zich mee dat er en emplacementen nodig is waarop buiten de spits het overschot aan treinstellen kan worden geparkeerd, en waar ‘s nachts een groot aantal treinen wordt schoongemaakt en nagekeken. De afmetingen van zo’n terrein worden gesteld op 70 x 340 meter om ruimte te kunnen bieden aan 75 treinwagons (10-12 treinstellen). Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en ProRail zochten een plek voor een opstelterrein voor sprinters zo dicht mogelijk bij het sprintereindstation Uitgeest.

De driehoek tussen Heemskerk, Uitgeest en Castricum hadden zij als zoekgebied aangemerkt. Het is een gebied met een grote landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden met rondom bewoning. In dat poldergebied ligt de binnendelta van de Oer-IJ. Daarin is de noordelijke geulboog van het Oer-IJ nog gaaf in het landschap aanwezig. Een opstelterrein zal daar nadelige gevolgen voor hebben. Er werden andere varianten voor nader onderzoek ingebracht en zo raakten Heemskerk, Beverwijk en Velsen ook bij het onderzoekproject betrokken.

De betrokken gemeenten hebben in december 2014 hun voorkeur kenbaar gemaakt voor de variant 'Uitgeest N203' als toekomstig opstelterrein. Ook het Rijk heeft in januari 2015 haar voorkeur voor deze locatie uitgesproken. Volgens bovengenoemde partijen levert deze locatie de minste verstoring op voor mens, milieu en landschap.

De stichting is het daar niet mee eens. Zij vindt de locatie 'Uitgeest N203 geen industriële activiteit verdraagt omdat het een groenstedelijke bufferzone betreft en vanwege de nabijheid van het Unesco-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. De provincie twijfelde over deze voorkeurslocatie omdat het beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam bebouwing binnen het oorspronkelijke schootsveld van 1000 m rond het fort verbiedt.

Alle partijen stemden in met een 'Heritage Impact Assessment (HIA-onderzoek). De uitkomst daarvan is dat een opstelterrein de Unesco-status niet in gevaar brengt. Begin februari 2016 is bekend gemaakt dat het opstelterrein voor sprinters toch bij Uitgeest komt, langs de N203 richting Krommenie.

Uiteraard zijn we benieuwd wat U hiervan vindt. Het officiële standpunt van de Stichting Alkmaardermeeromgeving luidt: Opstelterrein voor treinen ongewenst en onnodig.