Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)
Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)

Saskerlei

Alvorens het hiernaast gepubliceerde standpunt voor de maand maart op de website te zetten is de tekst voorgelegd aan het Recreatieschap Uitgeester- en Alkmaardermeer met de   vraag of de informatie klopt, of er sprake is van baggerstort vanuit het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en welke instantie de kwaliteit van de bagger gaat controleren. Enkele dagen later kwam daarop onderstaande reactie.

“De informatie in uw artikel met het standpunt van de maand over de natuur- en oeverontwikkeling Saskerlei klopt op hoofdlijnen. Met de inzichten van dit moment zijn we voornemens om het natuurbouwproject te maken met hergebruikgrond uit de regio. Dat is vaste grond dat met een kraanschip wordt aangevoerd. Het kan ook gaan om ingedroogde bagger. De optie om bagger uit het meer zelf te verwerken in het project ligt ook open. Het project komt voort uit het natuurbeleid van de provincie Noord-Holland en draagt ook bij aan behoud van aardkundige waarden.

Zoals u wellicht weet heeft het meer te maken met uitbundige waterplantengroei als gevolg van succesvolle natuur- en milieumaatregelen voortkomend uit overheidsbeleid van de afgelopen vijftig jaar. Het water is daardoor veel helderder geworden dan voorheen, waardoor er licht op de onderwaterbodem komt en zaden in de onderwaterbodem kunnen ontkiemen en doorgroeien. De recreatievaart heeft daar last van en de beroepsvaart ook doordat de recreatievaart uitwijkt naar de diepe vaargeulen waar geen waterplanten groeien.

Het recreatieschap zoekt in het visieproces naar mogelijkheden om te komen tot een nieuw evenwicht tussen de verschillende belangen die het meer moet dienen: recreatie, natuur, beroepsvaart, visserij, landschap. Er zal nog nader onderzoek verricht moeten worden naar een maatregelenpakket waarbij al die functies en belangen op een evenwichtige wijze gediend zijn.”

De instanties die de kwaliteit van de grond en bagger controleren zijn de omgevingsdiensten IJmond en Noord-Holland Noord. Er zijn wettelijke procedures die daarvoor gevolgd moeten en zullen worden.”

De Saskerlei is een schiereilandje verbonden met de Saskerleidam. Zonder maatregelen is te verwachten dat dit schiereiland binnen enkele decennia door golfafslag verdwenen zal zijn.