Akersloot, Westerhogedijk (EM)
Akersloot, Westerhogedijk (EM)

De gemeenten Castricum en Uitgeest kunnen terecht een groene oase tussen Kaasstad en Staalstad worden genoemd. Daarom willen we wakker, waakzaam en vasthoudend zijn in tijden van grote veranderingen. Maar hoe maken we dat waar?

Buitengebied rond Cronenburg
Buitengebied rond Cronenburg

Regelmatig wordt een beroep op ons gedaan om in processen te participeren. We hebben dus wel bestaansrecht maar helaas te weinig bestaanskracht door een terugloop van vrijwillige medewerkers. Daarom heeft de stichting via de pers de noodklok geluid en dat heeft enige versterking opgeleverd. Daarmee zijn wij er nog niet! Het gaat misschien wel lukken de stichting 'boven water te houden', maar er is nog onvoldoende menskracht beschikbaar om de stichting 'op het droge te trekken'.

Onze visie is om het buiten gebied vitaal en open te houden. Het landschap bestaat al eeuwen en lijkt daardoor tijdloos, maar is allerminst statisch. Voortdurend vinden door natuurlijke processen, maar nog meer door menselijk ingrijpen veranderingen plaats. Het buitengebied van Castricum en Uitgeest is waardevol voor de natuur, verbindt ons met het verleden en dient ons welzijn, maar dan moeten we wel streven naar een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving. De toekomst kent veel uitdagingen op het gebied van robuuste biodiversiteit, schone energie, gezonde voedselzekerheid, duurzaamheid en een circulaire economie. De waarden van het buitengebied zijn kwetsbaar en staan onder grote druk van veel belangen. Wat in eeuwen gegroeid is kan in jaren worden vernietigd, maar veranderingen kunnen ook tot kwaliteitsverbeteringen leiden.

Onze missie is zorgvuldig omgaan met de buitengebieden en het goede behouden. De stichting richt zich op het buitengebied van de gemeenten Castricum, Uitgeest en de intentie bestaat om daarbij ook het buitengebied van Heemskerk te betrekken. Een naamsverandering van de stichting is daarbij niet uitgesloten. Onze hoofdmissie is om in ons aandachtsgebied het draagvlak voor onze visie te vergroten, natuurlijke en cultuurhistorische waarden te versterken, het gebied vitaler te maken en te houden. We doen dat door bij het publiek de kennis over het gebied, de waardering voor het gebied en de betrokkenheid bij het gebied te vergroten. Het boek 'Een groene oase tussen Kaasstad en Staalstad' is nog steeds verkrijgbaar bij boekhandel Laan in Castricum. Wij zoeken samenwerking met belanghebbende partijen die een vergelijkbare visie hebben en de ambtelijke BUCH-organisatie (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) weet ons goed te vinden. Wij zijn een stichting die meedenkt, actief en constructief in projecten wil participeren. Wij doen dat met vrijwilligers en samen met andere organisaties. Wij zijn geen gebiedsbeheerder, hebben geen zakelijk belang, maar nemen deel aan participatieprocessen en richten ons daarbij op ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in ons aandachtsgebied.

Wij willen ervoor gaan! U ook? Meldt u aan als donateur maar nog liever als medewerker Vele handen maken licht werk. Wij zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden en andere actieve vrijwilligers. Er is een behoefte aan een breed spectrum aan kennis en vaardigheden. Voor een informatief gesprek kunt u zich melden via .