Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

In het buitengebied van Castricum moet zo min mogelijk verlichting komen om de impact op natuur en ecologie te beperken. Dit staat in het nieuwe beleidsplan 'Zicht op verlichting' van de gemeente Castricum.

Openbare verlichting van de provincie langs de provinciale weg. De masten met groene LED armaturen hebben een geringe hoogte en schijnen gericht op het fietspad. Ze ontzien daarmee de ecologie.
Openbare verlichting van de provincie langs de provinciale weg. De masten met groene LED armaturen hebben een geringe hoogte en schijnen gericht op het fietspad. Ze ontzien daarmee de ecologie.

Verlichting in de buitengebieden wordt alleen geplaatst als dit nodig is voor de sociale en verkeersveiligheid. Ook worden de technologische ontwikkelingen op dit vlak nauwgezet gevolgd. Te denken valt aan het toepassen van reflecterende markeringen of verlichting specifiek ontworpen voor kwetsbare gebieden. Wordt er wel verlichting aangebracht dan gebeurt dat met gekleurd licht. Uit de praktijk is gebleken dat daarmee de impact op natuur en ecologie geminimaliseerd wordt. "Duisternis wordt steeds meer als een kwaliteit gezien. Nederland is een van meest verlichte landen ter wereld en werd de afgelopen honderd jaar zo'n 125 keer lichter", staat in het beleidsplan.

In het beleidsplan is veel aandacht voor verduurzaming van de openbare verlichting. Het college kiest voor versnelde vervanging van de huidige armaturen door energiezuinige ligt-emitting-diode (LED) armaturen. Behalve dat dit energiebesparing oplevert, hebben LED-armaturen minder onderhoud nodig.

Het voorstel van de stichting om in de Oosterbuurt (Breedeweg, Oosterbuurt, Doodweg) nostalgische lantaarnpalen te plaatsen is niet door het college overgenomen. Die zouden dan lager moeten zijn (vier meter) dan de huidige masten (zes meter). Er zouden dan meer lantaarnpalen geplaatst moeten worden. Als argument noemt B en w dat zij streeft naar bezuiniging en minder licht.

Het college heeft op 9 juli het nieuwe beleidsplan vastgesteld. Op 26 september behandelt de raadscommissie het plan. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een definitief besluit op 20 oktober.