Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)

De boerderij aan de Rollerusstraat 1 wordt sinds enige tijd verbouwd, met veel respect voor de historische waarde. De inrichting van het terrein er omheen was aanleiding voor enkele buren en de Stichting om vragen te stellen aan de gemeente.

Rollerusstraat 1 Castricum
Rollerusstraat 1 Castricum

Dit heeft geleid tot vruchtbaar overleg tussen gemeente, eigenaren, omwonenden en de Stichting. De eigenaren gaven toe zich onvoldoende bewust te zijn geweest van de historische omgeving, en het terrein vooral naar hun eigen smaak zijn gaan inrichten.

De gemeente heeft hierop Natuurlijke Zaken, de zakelijke dienstverlening van Landschap Noord-Holland opdracht gegeven om een inrichtingsplan te maken dat geheel recht doet aan de cultuurhistorische waarden, en een aantal elementen van het oorspronkelijke agrarische dorpsbeeld terug laat komen. De eigenaren hebben dit enthousiast ontvangen, en gaven aan hier graag mee aan de slag te gaan. De Stichting is hier tevreden mee, en waardeert de positieve samenwerking van alle partijen.

Het plan moet nog de ruimtelijke procedures doorlopen.

Inrichtingsplan Rollerusstraat 1
Inrichtingsplan Rollerusstraat 1