Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

Het heggenteam Oosterbuurt gaat weer aan het werk!

Het werk door een groep vrijwilligers aan de heggen in de Oosterbuurt heeft een paar jaar stil gelegen, mede als gevolg van het betreurde overlijden van gemeente ambtenaar René Marcelis. Afgelopen zaterdag heeft het heggenteam, onder leiding van Peter Mol en Martijn Struijf van Landschap Noord-Holland, een inventariserend fietstochtje gemaakt om te kijken welke werkzaamheden aangepakt kunnen worden.

Het heggenteam op verkenning in de Oosterbuurt
Het heggenteam op verkenning in de Oosterbuurt

De Oosterbuurt is één van de meest karakteristieke buurten van Castricum. Het is een oude 'geest', een gebied, dat wat hoger ligt dan de weilanden in de omgeving. Het is gekenmerkt door een agrarisch karakter met kavelscheidingen in de vorm van heggen. Dit vergt natuurlijk nogal wat onderhoud, waar sommige bewoners van het gebied moeite mee hebben. Het heggenteam wil daarbij dan ook een handje helpen om het karakter van de buurt te behouden. Dit gebeurt met medewerking van de gemeente en van Landschap Noord-Holland. Het bestemmingsplan Buitengebied, waar de Oosterbuurt onder valt, maar ook oude historische kaarten vormen bij dit werk een leidraad.

Het fietstochtje gaf Peter Mol, als vogeldeskundige, de mogelijkheid om nog eens te wijzen op de vogelrijkdom van het gebied. Juist de heggen vormen goede nestgelegenheden en zijn ook aantrekkelijk voor insecten, die weer als voedsel dienen voor de vogels. Ook voor de natuur is het behoud van de heggen dus van belang,

Het is de moeite waard om eens een wandeling te maken door de Oosterbuurt, langs de Breede Weg en de Doodweg. Het wandelrouteboekje 'In de sporen van Hilde' kan daarbij een goede gids zijn. Het boekje geeft informatie over een 4 km lange rondwandeling door dit unieke stukje Castricum, met een rijk historisch en archeologisch verleden. De wandeling voert onder andere langs de plek, waar het skelet gevonden is van de vrouw uit de 4e eeuw, aan wie de naam Hilde is gegeven. Het wandelboekje is te koop bij 'haar huis', het Huis van Hilde en bij boekhandel Laan.

Tot slot zij vermeld, dat het heggenteam nog best wat versterking kan gebruiken. Heeft u gevoel voor landschap en cultuurhistorie, help dan mee het karakter van dit karakteristieke buurtje te behouden. Informatie is te verkrijgen bij Landschap Noord-Holland of bij ondergetekende.

Dick Fopma