Afdrukken
Categorie: Archief 2018

Op zaterdag 21 april 2018 namen 20 donateurs en 9 medewerkers deel aan de wandelexcursie 'Limbon aan de Schulpvaart'. De zon straalde en de temperatuur was aangenaam.

Aankomst van de excursiedeelnemers bij het protestantse kerkje van Limmen
Aankomst van de excursiedeelnemers bij het protestantse kerkje van Limmen

Na ontvangst met koffie en thee vertelde Ron Duindam, voorzitter van Oud-Limmen, een en ander over het voormalige schoolgebouw aan de Schoolweg te Limmen. Het schoolgebouw met schoolmeesterswoning en de gemeentelijke raadskamer dateert van 1862. In voormalige raadskamer op de zuidoosthoek is nu de Stichting Oud Limmen gevestigd. In de daarachter liggende schoolmeesterswoning heeft onder andere de bekende schoolmeester Pieter Boschman gewoond. Een deel van de oude school is in gebruik bij de harmonie, het andere deel was lange tijd in gebruik als brandweerkazerne. Na een renovatie, waarvan een film werd vertoond, is dat gedeelte nu een expositieruimte van Oud-Limmen.

Verrassend was de vertoning van een film van voor de Tweede Wereldoorlog over turfsteken in het buitengebied van Limmen.

Vervolgens vertelde Kees Kroone over het ontstaan van de Hortus Bulborum waar ruim 4000 verschillende soorten tulpen, narcissen, hyacinten, en andere veelal historische bolgewassen bloeien. Het was de Limmer hoofdmeester Pieter Boschman, die in 1924 de basis voor de collectie legde met als doel oude bolgewassen voor het nageslacht te bewaren. Na wisseling van enkele locaties is de Hortus op de huidige locatie terecht gekomen en vormt het een buffer tussen het Limmer kerkje en de woonbebouwing.

Er was geen tijd om de Hortus zelf te bezoeken want als derde onderdeel van de excursie nam Lia Vriend de deelnemers mee voor een korte wandeling naar de zuidelijkste punt van de strandwal van Limmen en naar de Schulpvaart, die als een restant van de Oer-IJdelta door het landschap kronkelt.

Als laatste leidde Dik Denekamp het gezelschap rond door en om het oude kerkje van Limmen. De eerste vermelding van de kerk stamt uit 740. Vermoedelijk is rond 1100 de houten kerk door een tufstenen kerk vervangen. In de 13e eeuw kreeg het tufstenen zaalkerkje, een bakstenen toren en volgden later enkele uitbreidingen. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de kerk gedeeltelijk verwoest. Na het ontzet van Alkmaar kwam de kerk in protestantse handen en heeft het in 1598 haar huidige uiterlijk gekregen.

Na de excursie kon onder het genot van een drankje en in de koelte van de kerk nog wat worden nagepraat. De organisatoren kunnen terug zien op een geslaagde excursie.