Akersloot, Westerhogedijk (EM)
Akersloot, Westerhogedijk (EM)

In het voorjaar berichten wij u altijd over de activiteiten van de stichting.

"Binnen de woonkern Castricum blijkt de Oosterbuurt het rijkst te zijn aan broedvogels. Samen met de gemeente Castricum heeft de stichting aan de wieg gestaan van het ‘heggenproject Oosterbuurt’ met het doel om de overgebleven heggen, hagen en singelbeplanting in dit karakteristieke dorpsgedeelte te herstellen en uit te breiden. Samen met Landschap Noord-Holland hebben vrijwilligers daaraan meegewerkt. Peter Mol, werkzaam bij Landschap Noord-Holland, vertelde tijdens een van zijn presentaties dat er circa 40 broedende soorten zijn geteld, waaronder verschillende zeldzame en bedreigde soorten. De daar aanwezige heggen, hagen en singels zijn ideale broedplaatsen voor kleinere vogels en er is voedsel genoeg, want ook insecten bevinden zich in dit type struweel.

Realisatie van het uitzichtpunt Papenberg in Castricum vergt veel geduld. In het Nieuwsblad Castricum stond te lezen dat het herstel deel uitmaakt van een groter plan in het gebied Onderlangs. Volgens een zegsman van PWN staat de uitvoering gepland voor september 2018. In december hebben we U bericht over het tekort aan vrijwillige medewerkers. Verderop in dit Voorjaarsbericht kunt u er meer over lezen. Ook wordt stilgestaan bij het overlijden van drie bij het landschap betrokken personen, waaronder onze oud-voorzitter Ben Hopman. Tot besluit spreek ik de hoop uit, dat U na het lezen van het Voorjaarsbericht ons mentaal en financieel blijft steunen, om onze waakfunctie over het buitengebied te kunnen blijven vervullen.

Lydia Snuif-Verwey, voorzitter"

Uit ons Voorjaarsbericht 2018