Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

Het landschap is niet statisch. Voortdurend vinden er ontwikkelingen plaats.

Gekende Landschappen 2018-2022

In Castricum is het ziekenhuisterrein Duin en Bosch getransformeerd tot een bijzonder woon-, werk en zorgomgeving. De Zandzoom Limmen/Heiloo krijgt steeds meer vorm en ook in Akersloot wordt gebouwd. In Uitgeest ligt de ontwikkeling van het Erfgoedpark De Hoop al geruime tijd stil. Rond het Alkmaarder- en Uitgeestermeer worden de dijken verhoogd en verstevigd. Bij Uitgeest komt een opstelterrein voor treinstellen en dan is er nog de kwestie over de aansluiting van de A8 met de A9. Inzichten veranderen, ontwikkelingen vinden plaats en daarmee ook het Europees, landelijk en lokaal uitvoeringsbeleid. Wie de informatiebundel leest, zal verrast worden door de landschappelijke verscheidenheid en de daarmee verbonden gebruiksfuncties. Ontleend aan deze informatiebundel wordt elke maand een standpunt op de website geplaatst. Daarmee willen wij u uitnodigen mee te denken over de bescherming van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in het landelijk gebied. De geactualiseerde informatiebundel over landschapstypen en gebruiksfuncties in het buitengebied van Castricum en Uitgeest is op deze website te raadplegen en met bijgaande link te downloaden.

Gekende landschappen 2018-2022

De bundel is in hoofdstukken op deze website te lezen. Zie Gekende Landschappen 2018-2022.

Over het werk van de stichting is ook een korte film te zien. Ga daarvoor naar 'Inhoud', klik op 'Stichting' en daarna onder 'Stukken van de Stichting' op 'Film Stichting Alkmaardermeeromgeving'