Gekende landschappen rond de kernen Bakkum, Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude en Uitgeest

Gekende landschappen (header)

Dit is de geactualiseerde informatiebundel van de Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving. Deze stichting waakt over de landschappelijke kwaliteiten binnen de gemeentegrenzen van Castricum en Uitgeest. De stichting volgt nauwlettend de ontwikkelingen die het landschap kunnen schaden en schroomt niet om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Dat betekent niet dat de stichting tegen elke verandering en vernieuwing is. Wel vindt zij dat dit op een verantwoorde manier moet plaatsvinden met inachtneming van de cultuurhistorische en de bijzondere natuurwaarden. Daarbij horen handhaving van het open landschappelijke karakter van de polders en het behoud van de herkenbaarheid van de dorpskernen Akersloot, De Woude, Limmen, Castricum, Bakkum en Uitgeest.