Gekende landschappen rond de kernen Bakkum, Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude en Uitgeest

Gekende landschappen (header)
Een gedeelte van de parkeerplaats aan de voet van de zeeduinen
Een gedeelte van de parkeerplaats aan de voet van de zeeduinen

Geen verdere uitbreiding van verblijfsvoorzieningen op het strandplateau, dus ook niet in de vorm van hotels. Openheid, rust en natuur zijn belangrijke waarden.

Doordat de gemeente op het strand de marktwerking zijn gang heeft laten gaan en voor de paviljoens verruiming van de exploitatie heeft toegestaan, is op het strandplateau de onder­nemerspositie in het gedrang gekomen. Het gevolg hiervan is dat verpaupering op het strandplateau is ontstaan. De plannen van het ondernemerscollectief zullen nauwlettend worden gevolgd. Vanuit het duingebied is de bebouwing op het strandplateau wel zichtbaar. Ondanks dat moet worden voorkomen dat de groene duingordel in de toekomst verder door bebouwing wordt aangetast.

Het huidige parkeerterrein is zeer omvangrijk en een lelijk element in het duinlandschap. Wie het gebied van boven bekijkt, ziet de zeer smalle zeewering met daarachter de duinvallei met het parkeerterrein. We gaan ervanuit dat Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap de kustveiligheid goed in het oog houdt. Door de ligging in een duinvallei is de visuele aanblik op het parkeerterrein vanaf het strandplateau beperkt. Op uitzonderlijke stranddagen is de par­keercapaciteit voor het toestromende autoverkeer niet toereikend. Toch is uitbreiding van het parkeerterrein niet gewenst. Als de parkeerplaats vol is, is het strand ook vol. Het afsluiten van de Zeeweg is dan de juiste maatregel.

Met de aanleg van 'kunstduinen' kan het parkeerterrein vanaf het fietspad langs de Zeeweg nog beter aan het zicht worden onttrokken. Als de parkeerplaats vol is, is het strand ook vol en is het afsluiten van de Zeeweg de juiste maatregel. De geleiding naar en benutting van de fietsenstalling onder aan de duinvoet kan worden verbeterd.

Op uitzonderlijke stranddagen, als de fietsenstalling op het strandplateau vol is, worden veel fietsen langs het fietspad neergezet. De benutting van de fietsenstalling onder aan de duinvoet en de omgevingskwaliteit kan worden verbeterd
Op uitzonderlijke stranddagen, als de fietsenstalling op het strandplateau vol is, worden veel fietsen langs het fietspad neergezet. De benutting van de fietsenstalling onder aan de duinvoet en de omgevingskwaliteit kan worden verbeterd

Er bestaan plannen om de verkeersroutering aan te passen in verband met het al zo lang gewenste gedifferentieerd parkeren op het parkeerterrein. Dit wil men mogelijk maken door het toevoegen van een aparte uitrit voor auto's die de parkeerplaats verlaten, van een fiets­brug, een betaalautomaat en een beheerdersruimte. Als eigenaar van het duingebied en de Zeeweg moet de provincie ermee kunnen instemmen. De fietsenstalling onder aan de duinvoet kan beter worden benut en de omgevingskwaliteit kan worden verbeterd.

Campinggasten op weg naar Bad Noord, hun 'eigen' strand
Campinggasten op weg naar Bad Noord, hun 'eigen' strand

Bij Bad Noord heerst door de kleinschaligheid een rustige sfeer. De Grote Veldweg, een onverhard pad vanaf Camping Bakkum naar de strandopgang van Bad Noord, is een aan­trekkelijk gelegen wandelpad. De ongerepte duinzone is hier het smalst.

Verdere uitbreiding van de strandaccommodaties dient bij Bad Noord achterwege te blijven om te voorkomen dat Bad Noord met Castricum aan Zee één lang bebouwingslint gaan vormen.

Ten zuiden van Castricum aan Zee, ligt het Stille Strand. De naam zegt al dat daar volop genoten kan worden van rust en ruimte. Zelfs op een stralende stranddag is het daar relatief rustig. Het strand is via een verharde weg tot aan de duinvoet goed voor wandelaars en fietsers te bereiken. Men moet de klim over het duin er wel voor over hebben.