Gekende landschappen rond de kernen Bakkum, Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude en Uitgeest

Gekende landschappen (header)

PWN beperkt de grondwaterwinning uit de duinen. Er wordt voorgezuiverd water uit het IJsselmeer ingelaten in het infiltratiegebied. Bij de bouw van pompstations is rekening gehouden met de inpassing in het duinlandschap en de verwachting is dat dit ook in de toekomst zal gebeuren. De infiltratievijvers worden zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze beheerd. De 'waterfabriek Heemskerk' is buiten het duingebied geplaatst.