Gekende landschappen rond de kernen Bakkum, Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude en Uitgeest

Gekende landschappen (header)

Landschappen veranderen continu. Het is het zichtbare resultaat van de wisselwerking tus­sen natuurlijke processen en menselijke activiteiten op een bepaald moment in een bepaald gebied. Gebruiksfuncties bepalen het aanzien en de landschappelijke kwaliteit. Nieuwe gebruiksfuncties kunnen het aanzien doen veranderen en beïnvloeden daarmee ook de landschaps‐ en natuurwaarden. Naast de economische waarde en landschapskwaliteit is ook het behoud van erfgoed van belang. Dit alles bepaalt het karakter, de identiteit van een gebied, waardoor het zich onderscheidt van andere gebieden. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de functies in het landelijk gebied van de gemeenten Castricum en Uitgeest. Daarbij wordt stilgestaan bij maatschappelijke en economische ontwikkelingen, die van invloed zijn op het landschapsbeeld en de kwaliteit daarvan.