Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

Op 1 juli 1992 was de Stichting in gesprek met burgemeester Cornelisse, en stelde daarbij deze vragen:

  • Welk belang hecht U nu echt aan onze mening en standpunten?
  • Wat denkt U met die mening te gaan doen?
  • Op basis waarvan baseert U de 'Koerswijziging'? Welke concrete wijzigingen zijn aangebracht?
  • Waar honoreert U de 'Aanwijzingen' van de Provincie?
  • Welke zijn de motieven om de Structuurvisie te frustreren met het najagen van het migratie-nul model (d.i. populair gezegd: voor iedere Akersloter een woning in Akersloot, verkiezingspraat!!)?
  • Tenslotte: wij stellen de kennis en ervaring van de medewerkers van de stichting aan de gemeente ter beschikking.

De stichting krijgt signalen uit de bevolking om het gezag op basis van onze inzet om te zetten in politieke macht. Dat is echter het laatste wat de stichting wil.