Afdrukken
Categorie: De Klaas Hoorn- en Kijfpolder
De Vlinder

Daarom besloot de actiegroep zich in de toekomst ook te gaan richten op het Provinciaal – en Rijksbeleid en nam het besluit over te gaan in een Stichting om bij komende conflicten als rechtspersoon te worden erkend. Op 23 augustus 1990 kreeg dit bij notaris van Duin zijn beslag en werd de naam officieel “Stichting tot behoud van Natuurlijke en Cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving”. Oftewel Stichting met de lange naam of korter Stichting Behoud Alkmaardermeeromgeving. Het bestuur bestond uit: Hennie Groot-Schermer (secretaris), Henk Kooij (voorzitter), Ben Hopman en Rein Schaap. In oktober 1990 werd er weer huis-aan-huis een pamflet rondgebracht, dit keer een officiële Nieuwsbrief waarin mensen werden geïnformeerd over de plannen van de gemeente en werden opgeroepen donateur te worden van de Stichting Alkmaardermeer-omgeving oftewel “Een helpende hand” te bieden. Een envelop met fl 5,- als richtbedrag kon in de brievenbussen van de bestuursleden worden gegooid. Op die manier was er voldoende geld om de kantoorkosten te dekken en de kosten voor de notaris e.d. Het had veel succes, in december 1990 waren al meer dan 100 vrienden van de stichting genoteerd die gezamenlijk meer dan fl 1.500,-- aan donaties bijeen hadden gebracht, er bleek veel draagvlak te zijn. Toen verscheen ook voor het eerst het logo van de stichting, een Vlinder getekend door Gaugurica waarbij Hans ten Broeke het volgende gedicht heeft gemaakt:

De Vlinder
Je fladdert door je dorp
en attendeert ons op de kolder
Omdat zij die je ontworp
ook dol was op die polder

Je fladderen is eenvoud
je leven lief en speels
wijst op wat ons bijeenhoud
maar men bedreigt dat steels

Je zwakke kracht
zal die dreiging keren
Je fladdert zoals zij niet heeft verwacht
dat jij je ooit zou weren

Dóór Hennie en Henk,
Námens allen.
Bedankt
JG en Hans