Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)
Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)

Wordt dat weiland nu een woonerf
Milieumarkt Bibliotheek Akersloot, 7 oktober 1989, actie tegen de plannen in de Klaas Hoorn- en Kijfpolder.
Naar aanleiding van dit stuk heeft de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (N.J.N.) afdeling Bakkum een eerste actie op touw gezet. In die tijd werd er jaarlijks een Milieumarkt gehouden in de bibliotheek van Akersloot. Op deze markt kon iedereen zich oriënteren op een milieuvriendelijker manier van leven. Er waren stands gericht op huishouden, reform, van het IVN, Het Noord-Hollands Landschap, verf, groenboeken uit de bibliotheek, Max Milieu enz. Dit jaar op 7 oktober 1989 was de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (N.J.N.) daar ook aanwezig waarbij Ruth de Groot een paar mooie posters had gemaakt met de teksten: “Wordt dat weiland nu woonerf en recreatiegebied? Wie wil dit verliezen?” En daarbij werd een handtekeningenlijst gelegd. Ook de inventarisatiegegevens van gevonden plantensoorten van een excursie van 1 oktober 1989 werden gepresenteerd. Geertje Korf, Marianne Huisman, Loekie Groot en Ruth spraken veel mensen aan. Het was duidelijk dat er veel mensen wilden dat de polder een polder bleef, want 108 volwassen Akersloters (en daarnaast ook veel minderjarigen uit Akersloot en veel mensen uit Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Limmen) zetten hun handtekening.

Zo zou het moeten worden
Foto's van de Klaas Hoorn- en Kijfpolder zoals hij was en ongeveer is gebleven en hoe hij in de plannen van 1989 zou moeten worden.
Over deze actie werd gesproken in de wandelgangen en op verjaardagen en veel bewoners van Akersloot begonnen zich druk te maken over deze bouwplannen. Op 30 oktober 1989 werd het herinrichtingsplan op een openbare informatieavond in De Lelie gepresenteerd. Het oorspronkelijke plan, dat als Recreatieplan was gepresenteerd, bleek achteraf gewoon een opstapje te zijn geweest om te komen tot woningbouw op een aantrekkelijke locatie. Ten opzichte van het eerste plan was er wat met aantallen woningen gerommeld om het plan een betere financiële basis te geven, maar dat de polder zou verdwijnen stond vast. Nu werd er namelijk al over 230 woningen gesproken, waarvan 150 woningen voor de verhuur (recreatie), 50 permanente woningen en 30 terraswoningen (flats!). De brede groenstrook langs de Kerklaan verdween uit het plan en het vertrouwen van de burgers in het gemeentebestuur was er niet beter op geworden. Er waren wel ruim 100 mensen aanwezig op de avond en in de krant verschenen stukken over grote bezorgdheid over plan Klaas Hoornpolder (2 november 1989).