Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

De Zanderij

De Zanderij ligt in de Castricumse binnenduinrand, en dat is voor diverse partijen een interessante plek om in te ontwikkelen, zowel voor bewoning als voor agrarische bedrijvigheid en toerisme. Verder bevindt zich de "museale driehoek" in deze omgeving (Huis van Hilde, Strandvondstenmuseum, Oud-Castricum, de Nachtwachtbunker, enzovoort). Dit is aanleiding voor de gemeente om te werken aan een toeristiche loop- en fietsroute, "De 8 van Castricum". Die 8 heeft betrekking op de ruimtelijke vorm: vanuit het station eerst de toeristische locaties bezoeken, en dan via het station het dorp (Dorpstraat, Burgemeester Mooijstraat, Stationsweg) van klandizie voorzien.

 • De zoetwaterbel in duin kan vijvers van schoon water voorzien

  Als de zoetwaterbel in het duinmassief is hersteld, kan het afstromende water zowel natuurgebieden alsook de vijvers in de woonwijken van Castricum van schoon duinwater voorzien.

  Tegenwoordig wordt voor de drinkwatervoorziening geen grondwater meer ontrokken uit de duinen, maar in de kanalen voorgezuiverd IJsselmeerwater ingelaten om voor een laatste zuivering in de zandbodem te infiltreren en daarna te worden opgepompt. Daardoor kan de zoetwaterbel in het duingebied zich herstellen en in de toekomst de motor vormen achter veranderingen in het achterland.

  Zoet duinwater
  De groeiende hoeveelheid zoet water in de duinen maakt de terugkeer van de streekeigen flora mogelijk

  De groeiende hoeveelheid zoet water maakt niet alleen de terugkeer van streekeigen unieke flora mogelijk, maar heeft ook een uiterst belangrijke strategische functie. In tijden van rampspoed, wanneer het zoete IJsselmeerwater door wat voor oorzaak dan ook niet bruikbaar is om drinkwater van te maken, biedt het Castricumse duingebied de mogelijkheid de Noord-Hollandse bevolking van drinkwater te blijven voorzien. De drinkwatermaatschappij PWN heeft namelijk bronnen aangelegd om deze voorraad drinkwater in tijd van nood te kunnen winnen.

  In het verleden is in de duinrand veel zand afgegraven. De Zanderij leverde het zand voor het talud onder de spoorlijn en het duinmeer bij Bakkum het zand voor de robuuste op- en afritten naar het viaduct over het spoor tussen Bakkum en Limmen.

  Aangevoerd zand kan de opslagcapaciteit van water in de duinen weer doen toenemen. Het ‘zandbankieren’ (opspuiten van zand voor de kustverdediging) is daarvoor een mogelijkheid, waarbij de wind het transport regelt. Veel meer regenwater blijft dan binnen het duinmassief opgeslagen. Als de zoetwaterbel in het duinmassief is hersteld, kan het afstromende water zowel natuurgebieden alsook de vijvers in de woonwijken van Castricum van schoon water voorzien. Duinrellen kunnen ook het grondwaterniveau aan de duinzoom reguleren, zodat overlast door een te hoge grondwaterstand wordt voorkomen.

 • Duynparc-plan in Zanderij is verleden tijd

  Het Duynparc-plan in het Castricumse Zanderij-gebied is verleden tijd.
  De Zanderij ligt in de Castricumse binnenduinrand. Nadat hier begin vorige eeuw de duinen afgegraven zijn voor zandwinning is er vooral kleinschalige bollenteelt op gepleegd. Anderhalf jaar geleden gaf een projectontwikkelaar te kennen er een recreatiepark voor Landal Greenparks in te willen bouwen. Dit werd met gemengde gevoelens ontvangen. Uiteraard zag de middenstand kansen, maar natuurbeschermers zagen vooral een groot potentieel aan natuurontwikkeling verloren gaan met het plan.
  Een deel van het gebied valt onder het NNN en wordt door PWN beheerd. Onder invloed van de ontwikkeling had PWN onlangs haar plan tot natuurontwikkeling meer prioriteit gegeven. Ze wil daar onder andere de potentie aan kwelwater benutten.
  Een bewoner van het gebied heeft onlangs een strategisch perceel in het plangebied gekocht, en duidelijk gemaakt daarin geen recreatiepark te willen.
  Daarop heeft nu de projectontwikkelaar zich terug getrokken.
  PWN heeft aangegeven wel door te willen met de beoogde natuurontwikkeling.
  Meer details vindt u op Dichtbij.nl: Ontwikkelaar trekt stekker uit DuynParc-initiatief.
  Overigens wil dat niet zeggen dat de projectontwikkelaar Castricum definitief vaarwel ziet, hij ziet nog meer mogelijkheden, zie Van Wijnen nog niet 'klaar met Castricum'.
  Wordt dus vervolgd!
   
 • Inspraak DuynParc bij raadscarrousel 22 januari 2015

  Namens de Stichting Alkmaarder­meer­omgeving wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken om wat kanttekeningen te zetten bij het voorliggende Plan van Aanpak.

 • Niet blij met de ‘dozen’ in plan Duynkant in Castricum

  Stichting Alkmaardermeeromgeving is niet blij met de ‘dozen’ in plan Duynkant in Castricum.

 • Stichting Alkmaardermeeromgeving ernstige bezwaren tegen plannen Landalpark

  De Stichting Alkmaardermeeromgeving is verontrust over het voornemen van de gemeente Castricum om een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden van de bouw van een complex recreatiewoningen, vaak aangeduid als Landalpark, op een deel van de Zanderij te laten doen.

 • Visie op Zanderij-Noord

  In het Nieuwsblad Castricum van 20 maart 2019 werd bericht over het mogelijk mislukken van het plan Zanderij-Noord. In dat artikel wordt de stichting genoemd. Met het onderstaande artikel maakt de Stichting haar visie op het gebied bekend.