Alkmaardermeer, fietspad (EM)
Alkmaardermeer, fietspad (EM)

Thema "Opstelterrein"

  • ProRail en het Ministerie van I&M zoeken een parkeerterrein (opstellocatie) van Sprinters in onze omgeving. De mogelijke locaties staan op de kaart hieronder.. Alle details zijn te vinden op de Informatiedocument ''Opstellen Uitgeest'' van ProRail.

  • Sinds enkele maanden stelt de Stichting zichzelf en anderen vragen over de mogelijkheden van een opstelterrein voor sprinters in Uitgeest en wijde omtrek. Op 1 september 2014 hebben we een Nieuwsbrief Opstelterrein gepubliceerd.

  • In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor zoeken het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en ProRail (I&M en PR) een opstelterrein voor sprintertreinen in de landelijke driehoek Heemskerk - Uitgeest - Castricum.

  • De Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaarder­meer­omgeving is van mening dat er binnen de gemeenten Uitgeest, Heemskerk en Castricum geen enkel geschikt terrein te vinden is voor een opstelterrein voor treinen.

  • Staatssecretaris Dijjksma heeft een terrein langs de N203 aangewezen als beste locatie voor het opstellen van NS-sprinters, Onze stelling van de maand luidt: "Landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden zijn onvervangbaar en daarom verdraagt het buitengebied van Uitgeest, Heemskerk en Castricum geen industriële activiteit. De stichting legt zich echter neer bij het rijksbesluit dat het opstelterrein toch bij Uitgeest komt, langs de N203 richting Krommenie, omdat dit de minst slechte keuze is."