Akersloot, Westerhogedijk (EM)
Akersloot, Westerhogedijk (EM)
De gemeenten Uitgeest en Castricum worden door bewoners en bezoekers gewaardeerd vanwege de verscheidenheid aan landschappen. De artikelen onder deze noemer behandelen diverse aspecten van dat landschap, en van onze inspanningen om die te versterken.
  • Biologische veeteelt, gericht op de binnenlandse markt, verdient de voorkeur. Daarbij hoort een veestapel op maat en een eerlijke prijs voor producten van de boer.

  • Een vogelparadijs is een beetje overdreven, maar volgens Peter Mol, medewerker Landschap Noord-Holland en leider van het heggenproject in de Oosterbuurt, is dit voormalige buurtschap wel het rijkste gebied aan broedvogels in Castricum.

  • Het buitengebied van de gemeente Castricum ligt in het groen-blauwe hart van Midden-Kennemerland en bestaat uit een diversiteit aan landschapstypen.

  • Eventuele toekomstige woningbouw in Akersloot zou alleen op de strandwallen moeten plaatsvinden om de aardkundige verschijning van de twee gescheiden smalle strandwallen zichtbaar te houden.

  • De geactualiseerde informatiebundel over landschapstypen en gewenste en ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied van Castricum en Uitgeest is uit, en via Gekende Landschappen 2018-2022 op te halen.

  • In het Castricumse gemeentehuis werd op donderdag 8 februari j.l. een boeiende presentatie gegeven van gedachten over nieuwe recreatieve voorzieningen op het schiereiland De Hoorne, grenzend aan de Klaas Hoorn en Kijfpolder.

  • Om de biodiversiteit te versterken en te beschermen moet natuur- en landschapsbeheer gezien worden in samenhang met andere thema’s, zoals waterkwaliteit, bodemkwaliteit milieukwaliteit en natuurinclusieve landbouw.

  • Op mooie dagen in elk seizoen wordt er behalve in de duinen ook in de polders gewandeld en gefietst. In het Noordhollands Duinreservaat bestaat een uitgebreid padennet en er zijn gemarkeerde routes uitgezet. Ook heeft de duinbeheerder gezorgd voor een ruime keuze aan routebeschrijvingen. Voor de natuurrecreant is bezoekerscentrum De Hoep hét vertrekpunt om het duingebied te ontdekken. Dit bezoekerscentrum ligt aan de Johannisweg 2, tegenover het bekende restaurant Johanna’s Hof. Uit de reeks 'Wandelen (en fietsen) door de Heerlijkheid......' zijn onderstaande wandel- en fietsrouteboekjes o.a. verkrijgbaar bij VVV-Castricum, Dorpsstraat 66 te Castricum, Kantoor-boekhandel Laan, Burgemeester Mooijstraat 19 te Castricum en het Archeologiecentrum Huis van Hilde, Westerplein 6 (achter station Castricum). De routeboekjes kosten € 3,95 per stuk.