Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)
Donateurs en vrijwilligers vormen de kern van de Stichting. We zijn altijd op zoek naar mensen die onze gelederen willen versterken. We koesteren die mensen ook, en houden ze betrokken bij onze Stichting.
 • Woensdagmorgen 16 januari verzamelde een aantal medewerkers van alle werkgroepen zich op de parkeerplaats aan de Noorderstraat in Bakkum. De medewerkers werden opgewacht door PWN boswachter Fred van der Bosch en een brutaal roodborstje.

 • Onze jaarverslagen inclusief financiële verantwoording vanaf 2012 zijn hier te vinden:

  1. 2012
  2. 2013
  3. 2014
  4. 2015
  5. 2016
  6. 2017
 • Op zaterdag 22 oktober 2016 was er een excursie georganiseerd op het landgoed Duin en Bosch voor de medewerkers van de Stichting. De excursie stond onder leiding van Ernst Mooij, die positieve en minder positieve ontwikkelingen op het terrein liet zien.

 • De overweldigende belangstelling voor de donateursbijeenkomst op dinsdag 24 oktober 2017 kon niet verhullen dat de stichting in zwaar weer is terechtgekomen. In de pauze werd het eerste signaal afgegeven door de voorzitter, Lydia Snuif-Verwey. Zij deed dat onder andere met de woorden: "Onze invloed verdampt als we door een tekort aan medewerkers ons motto: Wakker, Waakzaam en Vasthoudend niet meer kunnen waarmaken." Hieruit blijkt dat de stichting kampt met een tekort aan medewerkers.

 • Zoals vele vrijwilligersorganisaties heeft ook de 'Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving' te maken met vergrijzing. Daarom is zij op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers.

 • De Stichting Alkmaardermeeromgeving is op zoek naar een man of vrouw die zich als public relations medewerk(st)er wil inzetten om de Stichting continu "op de kaart te zetten" en de relatie met donateurs in stand te houden.

 • De Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving nodigt donateurs en belangstellenden uit voor het bijwonen van haar jaarlijkse bijeenkomst op dinsdag 24 oktober 2017. Het belooft een gevarieerde en boeiende avond te worden.

 • Akersloot, 12 oktober 2016,

  Beste donateur,

  Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze jaarlijkse bijeenkomst voor donateurs en belangstellenden op dinsdag 8 november aanstaande.

 • De gemeenten Castricum en Uitgeest kunnen terecht een groene oase tussen Kaasstad en Staalstad worden genoemd. Daarom willen we wakker, waakzaam en vasthoudend zijn in tijden van grote veranderingen. Maar hoe maken we dat waar?

 • Recent werd het traditionele voorjaarsbericht van de stichting gepubliceerd. In een aantal artikelen wordt teruggekeken naar activiteiten in 2014, activiteiten die deels zijn afgehandeld en anderen die ook dit jaar de aandacht zullen vragen.

 • Vers van de Pers: Het Voorjaarsbericht 2013 is nu ook via deze pagina in te zien.

 • De grutto’s zijn weer aangekomen en de kieviten hebben hun ei gelegd. Het voorjaar is aangebroken! Ook ons voorjaarsbericht ligt weer bij u in de brievenbus. Naast een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die ons in 2015 bezig hebben gehouden, vindt u ook informatie over de jaarlijkse donateursexcursie en onze nieuwe website.

   

 • De belangstelling voor de donateursbijeenkomst op dinsdag 24 oktober jl. was overweldigend. Ongeveer vijf minuten voor acht moest de deur gesloten worden omdat de zaal overvol was.