Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)
 • De Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving heeft bij de gemeente via een zienswijze bezwaar gemaakt tegen het plan voor een te bouwen villa op landgoed Duin en Bosch. Volgens de stichting zet het ontwerp van ‘villa Bochem’, zich te sterk af tegen de direct omliggende rijksmonumenten. Bovendien komt de woning te dicht op het voormalige koetshuis te staan. Elke vorm van harmonie ontbreekt, aldus de stichting.

 • Op initiatief van de Hengelsportvereniging Castricum hebben vier organisaties, die belangen vertegenwoordigen op het terrein van behoud en beheer van natuur, cultuur en landschap, op 8 februari een bezoek gebracht aan de Tankval aan de Bleumerweg te Bakkum-Noord. Zij werden vergezeld door een vertegenwoordiger van de gemeente Castricum en het AB-lid van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier, de heer Gerard Roosloot, lid van de waterschapspartij Water Natuurlijk.

 • De Overleggroep Strand Castricum heeft geconstateerd dat er weinig inzicht is in "de Castricummerstrandbezoeker". Niet bij de gemeente, maar ook niet bij ondernemers en andere belanghebbenden, noch bij de overleggroep.

 • Op 23 april 2014 was er een excursie voor medewerkers op en rondom Duin en Bosch in Bakkum. Deze excursie stond onder deskundige leiding van gebiedskenner Ernst Mooij.

 • Initiatief Stichting Alkmaardermeeromgeving heeft succes: Geen volledige kantoorfunctie voor Van Oldenbarneveldweg 53 te Bakkum

 • Tijdens een openbare informatiebijeenkomst op maandag 8 april wordt de ‘Gebiedsbeschrijving Van Oldenbarneveldweg e.o.’ gepresenteerd. De gebiedsbeschrijving heeft tot doel om de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het gebied Van Oldenbarneveldweg en de directe omgeving inzichtelijk te maken. Daarbij is onderzocht wat de waarden van het gebied zijn en hoe deze waarden beschermd worden in bestemmingsplannen en/of de Welstandsnota. In de gebiedsbeschrijving zijn voorstellen opgenomen om de waarden van het gebied beter te beschermen. Na de informatiebijeenkomst zal het college een voorstel aan de gemeenteraad doen.

 • Bezwaar Stichting Alkmaardermeeromgeving gegrond verklaard; maar de bouw gaat toch door.

  Als men vanaf de Zeeweg het terrein Duin en Bosch oprijdt, rijdt men in de eerstvolgende bocht langs een ensemble van drie rijksmonumenten: het voormalige koetshuis, een woonhuis dat vroeger in gebruik was als werkruimte voor patiënten en het voormalige boerderijtje.

 • Op zaterdag 22 oktober 2016 was er een excursie georganiseerd op het landgoed Duin en Bosch voor de medewerkers van de Stichting. De excursie stond onder leiding van Ernst Mooij, die positieve en minder positieve ontwikkelingen op het terrein liet zien.

 • Komen er op de locatie van het vroegere sociaal-cultureel centrum De Clinghe 48 huurwoningen in twee appartementencomplexen? Daarover komt binnenkort de gemeenteraad van Castricum aan het woord. De bewoners van Nieuw Koningsduin, de nieuwbouwwijk die de afgelopen jaren in fases op het landgoed Duin en Bosch is verrezen, hebben al van zich laten horen in regionale pers (NHD, 041017).