Akersloot, Westerhogedijk (EM)
Akersloot, Westerhogedijk (EM)

Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving