Akersloot, Westerhogedijk (EM)
Akersloot, Westerhogedijk (EM)

Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving

De stichting is een politiek en financiëel onafhankelijke organisatie. Dat wil zeggen dat zij van geen enkele overheidsinstantie ook maar enige vorm van subsidie ontvangt. Dat wil ze graag zo houden, want dat biedt haar de gelegenheid te opereren zoals zij denkt dat goed is. Dat betekent wel dat zij financiëel afhankelijk is van welwillende donateurs. In Akersloot, Limmen, Castricum en Uitgeest kan de stichting rekenen op zo'n 326 gezinnen die haar werk financiëel ondersteunen. Nieuwe donateurs zijn nog steeds van harte welkom.

Financiële ondersteuning is erg belangrijk, maar zeker zo belangrijk is dat de stichting een degelijke achterban heeft. Mensen van wie zij weet dat ze het werk een warm hart toedragen; namens wie zij zich tot overheidsinstanties kan richten en die haar in het uiterste geval op de barricaden zullen volgen. Zover komt het meestal niet, maar de stichting wil u er vooral van overtuigen hoe belangrijk het is dat zij zich gesteund weet door een grote schare mensen. Het zou erg fijn zijn als u de mensen om u heen zou willen wijzen op het bestaan van de stichting en op het belangrijke werk dat door haar voor natuur en cultuurhistorie wordt gedaan. Haal familie en vrienden over donateur te worden en de stichting is u zeer dankbaar.

U wordt donateur en lid van de achterban van de stichting als u een bedrag van € 5,00 (of meer) per jaar overmaakt op:
rekeningnummer NL72 RABO 0155 1823 66
t.n.v.: Stichting tot behoud Alkmaardermeeromgeving
P.C. Hooftstraat 5, 1901 HZ Castricum

Als u donateur wilt worden dan stuurt u een e-mail met uw naam en adres naar