Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving

ANBI De 'Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving' is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een culturele status. Donaties en giften aan de Stichting mogen bij de opgaven van de inkomstenbelasting van het inkomen worden afgetrokken. Ingevolge wettelijke bepalingen is de Stichting verplicht onderstaande gegevens openbaar te maken.
Naam Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving'
Fiscaal nummer 816.788.455
Contact Secretariaat (tijdelijk): Adrie Lute, P.C. Hooftstraat 5, 1901HZ Castricum
Beleidsplan Beleidsplan van de stichting
Beloningsbeleid De stichting is een vrijwilligersorganisatie. De medewerkers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Doelstellingen Klik hier voor onze doelstellingen
Verslag uitgeoefende activiteiten in 2019 en financiële verantwoording Jaarverslag 2019