Akersloot, Westerhogedijk (EM)
Akersloot, Westerhogedijk (EM)

Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving

Het jaarverslag over 2018 van de Stichting staat voor u klaar: Jaarverslag 2018.