Alkmaardermeer, fietspad (EM)
Alkmaardermeer, fietspad (EM)

Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving

"Wakker, Waakzaam, Vasthoudend" is het motto van de Stichting dat in onze brochure uitvoerig wordt beschreven. Download hier de brochure.