Alkmaardermeer, fietspad (EM)
Alkmaardermeer, fietspad (EM)

Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving