Gekende landschappen rond de kernen Bakkum, Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude en Uitgeest

Gekende landschappen (header)

De stichting kan niet alle ontwikkelingen voorzien. Ze beseft dat een teveel aan regulering en beperkingen een gebied economisch en qua leefbaarheid kan smoren. Soms zijn concessies noodzakelijk. In voorkomende gevallen zal de stichting altijd positief meedenken. 'Groen voor rood', verevening en mitigerende maatregelen kunnen daarbij nuttige gereedschappen zijn. De stichting zal er voor waken dat deze niet te pas en te onpas worden ingezet, maar ziet hier ook kansen om bijvoorbeeld een zonering gestalte te geven.