Afdrukken
Categorie: 12. Beleidsplan stichting

Een zonering van het landschap maakt bescherming van kwetsbare natuurgebieden moge­lijk. Middeleeuwse dijkrestanten kunnen benut worden als groene wandelpaden. De stichting is geen voorstander van aanlegsteigers of recreatieveldjes in natuurgebieden. Bij de bevor­dering van het toerisme zal de stichting de nadruk leggen op ecotoerisme.