Gekende landschappen rond de kernen Bakkum, Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude en Uitgeest

Gekende landschappen (header)

Een zonering van het landschap maakt bescherming van kwetsbare natuurgebieden moge­lijk. Middeleeuwse dijkrestanten kunnen benut worden als groene wandelpaden. De stichting is geen voorstander van aanlegsteigers of recreatieveldjes in natuurgebieden. Bij de bevor­dering van het toerisme zal de stichting de nadruk leggen op ecotoerisme.