Gekende landschappen rond de kernen Bakkum, Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude en Uitgeest

Gekende landschappen (header)

Hierbij is voor de stichting het volgende van belang:

  • kennisvergroting van de aanwezigheid van archeologische waarden;
  • geen omzetting, omgronding en egalisering van gronden in verband met aardkundige waarden;
  • geen grondwaterpeilverlaging in gebieden met archeologische waarden.