Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)
Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)

In het Castricumse gemeentehuis werd op donderdag 8 februari j.l. een boeiende presentatie gegeven van gedachten over nieuwe recreatieve voorzieningen op het schiereiland De Hoorne, grenzend aan de Klaas Hoorn en Kijfpolder.

Het zijn nog maar gedachten, die verder uitgewerkt moeten worden, geen concrete plannen. De gedachte ontwikkelingen omvatten diverse recreatieve voorzieningen, een horecavestiging , aanleg van steigers, die een zwemareaal omsluiten en waaraan ook boten kunnen aanleggen, een volleybalveld etc. kortom een aantrekkelijk gebied gericht op een intensief gebruik.

Dat aantrekkelijke heeft natuurlijk zijn goede en zijn lastige kanten. Het intensieve gebruik geeft veel drukte en vraagt ongetwijfeld veel parkeerplaatsen. Daarbij grenst het aan de Klaas Hoorn en Kijfpolder, zo te zeggen de geboortegrond van de stichting Alkmaardermeeromgeving. In plaats van de bebouwing, die het toenmalige Akerslootse gemeentebestuur in dit gebied wilde, heeft het zich ontwikkeld tot een, weliswaar klein, maar belangrijk weidevogelbroedgebied.

Voor het recreatiegebied gerealiseerd gaat worden zijn er dan ook nogal wat hobbels te overwinnen. Zo behoort het gebied tot het Nationale Natuur Netwerk, de vroegere ecologische hoofdstructuur. Er moet een aanpassing van het bestemmingsplan komen en waarschijnlijk ook van de verordening bij de provinciale structuurvisie. Financiering moet uiteraard ook gezocht worden. Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer ziet er wel brood in, maar of er geld voor is, is nog maar de vraag.

Door de stichting Alkmaardermeeromgeving is in ieder geval gevraagd om een grondig onderzoek van de consequenties van het aangrenzende natuurgebied.

Bijdrage: Dick Fopma