Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)
Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)

Een vogelparadijs is een beetje overdreven, maar volgens Peter Mol, medewerker Landschap Noord-Holland en leider van het heggenproject in de Oosterbuurt, is dit voormalige buurtschap wel het rijkste gebied aan broedvogels in Castricum.

Peter Mol deed deze uitspraak tijdens een druk bezochte bijeenkomst in de Tuin van Rommel op dinsdag 6 februari j.l. Hij illustreerde dit met een serie prachtige foto’ van vogels die in de Oosterbuurt tot broeden zijn gekomen volgens waarnemingen van Landschap Noord-Holland en de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland. Er zijn circa 40 broedende soorten geteld, waaronder verschillende zeldzame en bedreigde soorten, die op de zogenaamde rode lijst staan.

Volgens Peter Mol is deze vogelrijkdom te wijten aan het heggenlandschap. Van oudsher zijn de kavelscheidingen in dit iets hoger gelegen gebied gevormd door heggen. Dit in tegenstelling tot de aangrenzende lager gelegen weidegebieden, waar de kavels meer gescheiden worden door sloten. De heggen zij ideale broedplaatsen voor kleinere vogels. Ook insecten zoeken hier vaak een toevlucht’

Het karakter van de Oosterbuurt, met wat gespreide bebouwing en gevarieerd agrarisch grondgebruik vormt ook een ideale plek voor een grote diversiteit van vogels. Het is van groot belang, dat ter wille van de biodiversiteit dit voor Castricum unieke heggenlandschap behouden blijft.

Bijdrage: Dick Fopma