Alkmaardermeer, fietspad (EM)
Alkmaardermeer, fietspad (EM)

Op initiatief van de Hengelsportvereniging Castricum hebben vier organisaties, die belangen vertegenwoordigen op het terrein van behoud en beheer van natuur, cultuur en landschap, op 8 februari een bezoek gebracht aan de Tankval aan de Bleumerweg te Bakkum-Noord. Zij werden vergezeld door een vertegenwoordiger van de gemeente Castricum en het AB-lid van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier, de heer Gerard Roosloot, lid van de waterschapspartij Water Natuurlijk.

De Tankval aan de Bleumerweg te Bakkum-Noord.
De Tankval aan de Bleumerweg te Bakkum-Noord.

Het doel van het bezoek was om aandacht te vestigen op de slechte staat van onderhoud van de Tankval, een gegraven onderdeel van de Duitse verdedigingslinie uit de 2e Wereldoorlog en een gemeentelijk monument. De Tankval is niet alleen goed viswater maar ook een cultuurhistorisch monument waarmee de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend gehouden wordt. De ondergrond van de Tankval is eigendom van HHNK; aangrenzende landerijen zijn van de particuliere natuurorganisatie Stichting De Hooge Weide

Het watervoerend systeem is in de loop der jaren gewijzigd waardoor er nauwelijks doorstroming is en waterplanten zich uitbundig kunnen ontwikkelen. Door de grote hoeveelheid waterplanten en de vroeger door het vee ingetrapte de oevers is de tankval aan het verzanden en verlanden. Omdat de tankval geen functie meer heeft in de waterhuishouding voor de landbouw wordt er niet meer geschouwd. De ingetrapte oevers en het achterwege blijven van onderhoud zijn in strijd met de instandhoudingsplicht, genoemd in de gemeentelijke erfgoedverordening.

Alle betrokken, waaronder de Stichting Alkmaardermeeromgeving, zijn het er over eens dat de verloedering van de Tankval gestopt moet worden. Door de hengelsportvereniging zal een plan van aanpak worden opgesteld dat na instemming gezamenlijk zal worden voorgelegd aan de gemeente en het hoogheemraadschap.