Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

Op zaterdag 22 oktober 2016 was er een excursie georganiseerd op het landgoed Duin en Bosch voor de medewerkers van de Stichting. De excursie stond onder leiding van Ernst Mooij, die positieve en minder positieve ontwikkelingen op het terrein liet zien.

Parnassia nieuwbouw
Een van de nieuwe gebouwen op het terreingedeelte met een zorgbestemming. Parnassia heeft het voornemen om op het voorliggende terrein woningen te bouwen voor de sociale huursector. Daarvoor is een partiële herziening van het bestemmingsplan nodig.

Na de bestemmingsplanwijziging in 2014 heeft het oostelijke terreingedeelte van landgoed Duin en Bosch een woonbestemming gekregen en het westelijke terreingedeelte de zorgbestemming behouden. Sindsdien wordt de herontwikkeling van het landgoed in een snel tempo gerealiseerd. Twee woonclusters worden al bewoond, een derde is volop in ontwikkeling en twee verkeren in een voorbereidend stadium. Zorg, wonen, werken en recreatie gaan er samen.

Het landgoed behoort tot het aandachtsgebied van de afdeling Castricum, maar ook voor de andere afdelingen was het leerzaam om te horen en te zien wat het resultaat kan zijn van ons werk. Ook al worden niet altijd onze plannen en suggesties gehonoreerd, toch is het goed om ons motto Wakker, Waakzaam en Vasthoudend op een positieve manier uit te blijven dragen.

Verrassend was voor velen de kennismaking met het terreingedeelte met de Natura 2000 status. De huidige eigenaar (Parnassia Groep) wil er van af, maar de besprekingen/onderhandelingen m.b.t. overname van dit stuk duingebied hebben nog niet tot resultaat geleid. Ook de toekomst van de overige groengebieden is nog onduidelijk.