Akersloot, Westerhogedijk (EM)
Akersloot, Westerhogedijk (EM)

Al vanaf 2008 bepleit de Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving bij de duinbeheerder PWN om het uitzicht vanaf de Papenberg te herstellen.

Uitzicht vanaf de Papenberg (2015) Vroeger bood de Papenberg uitzicht over Castricum en wijde omgeving. Herkenbare punten waren de Grote Kerk van Alkmaar en de zeilboten op het Uitgeestermeer. Het uitzicht naar het westen is nog steeds vrij, maar de oostelijke duinhelling is in de loop van de tijd begroeid geraakt met bomen, waarvan de boomtoppen al vele jaren het prachtige uitzicht op het dorp belemmeren. Verbetering van het uitzichtpunt past in het zoneringbeleid van het PWN dat er op is gericht om met voorzieningen in de binnenduinrand de recreatiedruk in het achterliggende duingebied te verminderen. In mei 2013 is het voorstel voor de bouw van een kleine uitzichttoren door het PWN-managementteam formeel goedgekeurd. Door bezwaarhebbende partijen is het plan van uitvoering vertraagd en ook de financiering is nog niet rond. Op uitnodiging van de provincie heeft op 8 juli 2015 met acht partijen overleg plaatsgevonden. De uitzichttoren was niet zo'n punt van discussie, maar wel de verbinding die een aantal jaren geleden is aangebracht tussen het bestaande uitzichtplateau en de zandhelling. Vooral de Vogelwerkgroep is tegen het openhouden van deze verbinding. Zij menen dat deze toegang zal leiden tot toename van de recreatiedruk, er een hangplek voor jongeren kan ontstaan en de kans op vandalisme daardoor wordt vergroot. Zij zijn niet tegen een uitzichttoren als deze alleen vanaf de westzijde via het bestaande trappad vanuit het duingebied bereikbaar is. Het magere resultaat van de bijeenkomst is het besluit dat er eerst een milieueffectrapportage moet komen.