Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)

De Stichting Alkmaardermeeromgeving zet zich al jaren in voor het behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden in deze regio. Tijdens de donateursavond op 17 november is het aftreden van Aad de Wit als voorzitter bekend gemaakt en heeft Lydia Snuif-Verwey zich als zijn opvolger voorgesteld.

 

Lydia Snuif-Verwey
Lydia Snuif-Verwey

Aad de Wit is bij de Stichting terecht gekomen na een oproep in het Voorjaarsbericht 2008 voor een nieuwe voorzitter. Na een kennismakingsronde heeft hij in dat jaar de voorzittershamer van Ben Hopman overgenomen. “Zeven jaar ben ik voorzitter geweest van de ‘Stichting tot behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de Alkmaardermeeromgeving’, kortweg ook wel ‘Stichting Alkmaardermeer’ genoemd. Met die Alkmaardermeeromgeving bedoelen we het hele grondgebied van de gemeenten Castricum en Uitgeest. Het woord 'behoud' in de naam betekent niet dat alles moet blijven zoals het is, maar dat veranderingen wel op een verantwoorde manier moeten gebeuren. Dat houdt in dat de stichtingmedewerkers voortdurend alert moeten zijn op ontwikkelingen. Het motto van de stichting is dan ook: wakker, waakzaam en vasthoudend." In de periode van zijn voorzitterschap heeft de Stichting een nieuw logo gekregen, is het Voorjaarsbericht in kleur verschenen, het boek 'Een groene oase tussen Kaasstad en Staalstad' en de bundel Gekende Landschappen (beide nog verkrijgbaar) tot stand gekomen. Bovendien heeft hij deelgenomen aan het maïsoverleg dat geresulteerd heeft in een maïsconvenant tussen agrariërs en de gemeente Castricum en is er een nieuwe website gekomen.

Met ingang van 6 oktober heeft Aad de Wit als voorzitter van de stichting afscheid genomen en de voorzittershamer overgedragen aan Lydia Snuif-Verwey. Lydia is planoloog en heeft o.a. gewerkt als coördinator ruimtelijke ordening bij Kontakt Milieubeheer Zaanstreek, was voorzitter van de Welstandscommissie Zaanstad en later bestuurder bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Lydia was in 2015 toegetreden tot de afdeling Castricum. Toen de vraag naar een nieuwe voorzitter actueel was geworden werd zij bereid gevonden deze taak op zich te nemen. In haar openingswoord tijdens de donateursbijeenkomst benadrukte zij dat donateurs als achterban voor de stichting van groot belang zijn, maar ook dat medewerkers onmisbaar zijn om de organisatie goed te kunnen laten functioneren. Zij maakte melding van de openstaande vacatures van secretaris en pr-medewerker en sprak de hoop uit dat die spoedig ingevuld kunnen worden. Belangstellenden kunnen reageren naar .