Akersloot, Westerhogedijk (EM)
Akersloot, Westerhogedijk (EM)
Het Duynparc-plan in het Castricumse Zanderij-gebied is verleden tijd.
De Zanderij ligt in de Castricumse binnenduinrand. Nadat hier begin vorige eeuw de duinen afgegraven zijn voor zandwinning is er vooral kleinschalige bollenteelt op gepleegd. Anderhalf jaar geleden gaf een projectontwikkelaar te kennen er een recreatiepark voor Landal Greenparks in te willen bouwen. Dit werd met gemengde gevoelens ontvangen. Uiteraard zag de middenstand kansen, maar natuurbeschermers zagen vooral een groot potentieel aan natuurontwikkeling verloren gaan met het plan.
Een deel van het gebied valt onder het NNN en wordt door PWN beheerd. Onder invloed van de ontwikkeling had PWN onlangs haar plan tot natuurontwikkeling meer prioriteit gegeven. Ze wil daar onder andere de potentie aan kwelwater benutten.
Een bewoner van het gebied heeft onlangs een strategisch perceel in het plangebied gekocht, en duidelijk gemaakt daarin geen recreatiepark te willen.
Daarop heeft nu de projectontwikkelaar zich terug getrokken.
PWN heeft aangegeven wel door te willen met de beoogde natuurontwikkeling.
Meer details vindt u op Dichtbij.nl: Ontwikkelaar trekt stekker uit DuynParc-initiatief.
Overigens wil dat niet zeggen dat de projectontwikkelaar Castricum definitief vaarwel ziet, hij ziet nog meer mogelijkheden, zie Van Wijnen nog niet 'klaar met Castricum'.
Wordt dus vervolgd!