Akersloot, Westerhogedijk (EM)
Akersloot, Westerhogedijk (EM)

De Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving heeft bij de gemeente via een zienswijze bezwaar gemaakt tegen het plan voor een te bouwen villa op landgoed Duin en Bosch. Volgens de stichting zet het ontwerp van ‘villa Bochem’, zich te sterk af tegen de direct omliggende rijksmonumenten. Bovendien komt de woning te dicht op het voormalige koetshuis te staan. Elke vorm van harmonie ontbreekt, aldus de stichting.

 

Geen herhaling van situatie achter station

Stichting Alkmaardermeeromgeving vindt, dat wat toegelaten is naast het Archeologiecentrum het Huis van Hilde, achter het station van Castricum, niet weer mag gebeuren. Met de herinrichting of revitalisering van landgoed Duin en Bosch is voor de bouw van de woonclusters gekozen voor een architectuur die aansluit bij de daar aanwezige rijksmonumenten. Daarin lijkt nu een trendbreuk te gaan voordoen met de voorgenomen bouw van een bijzonder woonhuis.

Als enige heeft de Stichting Alkmaardermeeromgeving destijds bezwaar gemaakt tegen de bebouwing naast het Huis van Hilde. Zij heeft in januari 2014 haar bezwaar bekend gemaakt in de lokale pers met het doel de Castricumse burgerij te alarmeren, maar reacties vanuit de bevolking bleven uit. De gemeente, die zich graag profileert als een toeristische gemeente, heeft het uitzicht vanaf treinperron op de Papenberg laten dichtmetselen. Een dergelijke stedenbouwkundige misstap, weliswaar van geringere omvang, mag zich niet op landgoed Duin en Bosch herhalen.

Behoud van ensemblewaarde

Koetshuis te Duin en Bosch
Dicht op het koetshuis, links op de foto, is een bouwwerk gepland met een sterk afwijkende architectuur dat de beeldwaarde van de drie nabij gelegen rijksmonumenten nadelig zal beïnvloeden.

Als men vanaf de Zeeweg het terrein oprijdt, rijdt men in de eerstvolgende bocht langs een ensemble van drie rijksmonumenten: het voormalige koetshuis, een woonhuis dat vroeger in gebruik was als werkruimte voor patiënten en het voormalige boerderijtje. Met respect voor het boerderijtje is daarnaast een ingetogen bijgebouw opgetrokken. Boerderijtje en bijgebouw zijn verbonden met een glazen corridor. Ondanks de functiewijziging van werkplaats tot woonhuis is het pand Oude Parklaan 6 aan de buitenzijde nauwelijks veranderd. Het koetshuis met koetsierswoning ondergaan een renovatie volgens een plan dat veel waardering verdient. Daarmee leek het behoud van de ensemblewaarde van de drie panden gewaarborgd te zijn, totdat er in het Nieuwsblad van Castricum van 29 juli jl. op de infopagina van de gemeente Castricum een omgevingsvergunning (bouwaanvraag) verscheen voor het bouwen van een woning (Villa Bochem). Naar aanleiding daarvan heeft stichting de tekeningen opgevraagd en ingezien. Daaruit blijkt dat het ontwerp door de gekozen vormgeving, het materiaal- en kleurgebruik zich sterk afzet tegen de direct omliggende rijksmonumenten. Bovendien is de kavel naar verhouding te klein waardoor de woning dicht op het koetshuis komt te staan. Elke vorm van harmonie ontbreekt. De stichting heeft tegen de voorgenomen bouw van de villa een prematuur bezwaar bij de gemeente Castricum ingediend. Op zichzelf beschouwd is de villa een prachtig ontwerp, dat een ruime kavel toekomt in een bosachtig milieu, bijvoorbeeld aan de Eeuwigelaan in Bergen.