Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

(In augustus en september 2004 verschenen er in het Nieuwsblad voor Castricum een aantal artikelen waarin aandacht werd gevraagd voor het werk en het werkgebied van de stichting).

Het heeft even geduurd, maar de gemeente Castricum heeft haar monumentenbeleid geheel op orde. Tijdens de vele momentjes dat de burgers van de gemeente Castricum op een ordentelijk beleid moesten wachten, had er heel wat mis kunnen gaan. Er is ook wel eens iets niet helemaal goed gegaan. Daarover straks meer.

Als drie gemeenten fuseren dan lijkt het alsof men het wiel opnieuw moet uitvinden. Het bestaande monumentenbeleid van de voormalige gemeenten Castricum en Akersloot werd niet overgenomen en dus moest er hard worden nagedacht over nieuw beleid. Over de frustratie die dat zo hier en daar veroorzaakte, hebben we het niet meer. Twee jaar en een klankbordgroep later is er een monumentenverordening en een beleidsnota cultuurhistorie en is de gemeente er ongetwijfeld helemaal klaar voor.

Er zijn rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. De eerste twee laten we hier buiten beschouwing; we hebben het alleen over gemeentelijke monumenten in de gemeente Castricum. Zo'n monument kan een gebouw zijn, maar ook een terrein dat de moeite waard is om beschermd te worden vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap, de cultuurhistorische waarde of natuurwaarde. Op de gemeentelijke monumentenlijst zijn alle beschermde gemeentelijke monumenten geregistreerd. De gemeentelijke monumentenlijst van de voormalige gemeente Akersloot telde 35 beschermde gemeentelijke monumenten. Daarnaast was er een lijst met beeldbepalende gebouwen, waarvan een deel in de nabije toekomst aan de monumentenlijst zou worden toegevoegd. Vanwege de fusie van de gemeenten Akersloot, Castricum en Limmen en het ontbrekende beleid is het daar niet meer van gekomen. Dan kan het gebeuren en is het ook daadwerkelijk gebeurd dat er een sloopvergunning wordt afgegeven voor een gebouw dat als beeldbepalend en 'monumentabel' wordt beschouwd. (Julianaweg 39, Akersloot).Dat is dus niet helemaal goed gegaan!

Het is ook mogelijk stads-of dorpsgezichten te beschermen en in de lijst van gemeentelijke monumenten op te nemen. Eind 2001 was een adviescommissie tot de conclusie gekomen dat het eiland De Woude (destijds gemeente Akersloot, nu Castricum) de status van beschermd dorpsgezicht verdiende. Maar toen kwam de fusie en het vervolg laat zich makkelijk raden. Hier had heel wat mis kunnen gaan, maar dankzij de oplettendheid van de bewoners zijn er geen ongewenste projecten ontwikkeld. Nu staat er niets meer in de weg van het beschermde dorpsgezicht. Toch?

Burgemeester en wethouders laten zich adviseren door een monumentencommissie. De vroegere commissies zijn opgeheven en nu wordt de kennis op dit gebied ingehuurd bij de monumentenadviescommissie van de Stichting Welstandszorg Noord-Holland. Deze commissie adviseert Burgemeester en wethouders over alle relevante zaken betr. monumenten. Misschien kan de commissie eens komen kijken naar een verkommerend dorpsmonument in Akersloot. De oude boerderij aan de Sluisweg nr. 9 is heel langzaam aan het inzakken. Advies gewenst!

Natuurlijk komt alles goed en al heeft de gemeente de middelen om de nodige subsidies voor het onderhoud van de monumenten te verstrekken niet in haar spaarpot; zij is vast van plan deze pot te vullen. En de wethouder heeft een monumentenraad beloofd. Eind goed, al goed?