Alkmaardermeer, fietspad (EM)
Alkmaardermeer, fietspad (EM)

Dit artikel verscheen in 'De Uitgeester' op 12 november 2008.

Afgelopen donderdagavond hield de Stichting tot behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving haar jaarlijkse donateurbijeenkomst. De stichting is een natuur- en milieuorganisatie die waakt over de instandhouding van de natuurlijke kwaliteiten en het landschappelijke culturele erfgoed rond het Alkmaardermeer. Aanvankelijk lag het werkgebied van de stichting binnen de gemeente Akersloot, maar met de fusie in het vooruitzicht werden ook in Castricucm en Limmen afdelingen geïnstalleerd. In Uitgeest is momenteel een afdeling in oprichting.

De donateurbijeenkomst vond dit jaar plaats in Akersloot. Peter Lassooy van de Stichting de Wielenmaker, centrum voor milieu- en natuureducatie, landschap en cultuurhistorie, verzorgde het eerste programmadeel en Jan Castricum, natuurfotograaf, het programmadeel na de pauze.

Lassooy woont al jaren in Egmond-Binnen en heeft een uitgebreide studie gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van het landschap rond Egmond en naar de invloed die de Egmondse monniken sinds de tiende eeuw op het landschap hebben uitgeoefend. Niet alleen de monniken, maar ook de kustbewoners hebben 'monnikenwerk' verricht om met kaden en dijken hun woon- en gebruiksgronden tegen wateroverlast te beschermen.

Wie niet in de gelegenheid was om de lezing bij te wonen, kan Peter Lassooy alsnog aan het woord horen op 14 november 2008 en 23 januari 2009 in het Stedelijk Museum te Alkmaar.

Zijn boek 'Monnikenwerk' beleefde onlangs de tweede druk. Ook is in het Stedelijk Museum de boeiende tentoonstelling 'Macht en Mystiek, Egmond in de Middeleeuwen', te zien.

Na de pauze nam de heer Cornelisse, oud-burgemeester van Akersloot, het woord om de scheidende voorzitter Ben Hopman met enkele woorden toe te spreken. Hij memoreerde dat hij en Ben fel tegenover elkaar stonden toen er voor de Klaas Hoorn en Kijfpolder woningbouwplannen werden ontwikkeld. Met volharding hebben Ben Hopman en de zijnen weten te bereiken dat de polder niet werd bebouwd. De oud-burgemeester bekende dat ook hij nu blij is dat de Klaas Hoorn en Kijfpolder behouden is gebleven. Hij bedankte Hopman voor zijn niet aflatende inzet.

Na dit memorabele intermezzo nam Jan Castricum aan de hand van prachtige dia's de aanwezigen mee langs het strand, via de open duinen, de bossen en de duinrand naar de polders. Hij oogstte veel bewondering voor de wijze waarop hij vogels, zoogdieren, insecten en planten in beelden heeft weten vast te leggen.

Tenslotte sprak Ben Hopman een woord van dank uit. Vanaf 12 oktober 1995 was hij de voorzitter van de stichting. Na dertien jaar heeft hij het voorzitterschap aan Aad de Wit overgedragen.

Wie meer wil weten over de stichting of donateur wil worden, kan terecht op www.alkmaardermeeromgeving.nl