Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

Persbericht.

De Stichting tot behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving heeft in enkele brieven naar de gemeente Castricum haar standpunt duidelijk gemaakt ten aanzien van de aan te leggen fietspadverbinding tussen Akersloot en Castricum. In de eerste plaats is de Stichting teleurgesteld over het feit dat het fietspad vanuit Castricum eindigt bij de Uitgeesterweg en niet wordt doorgetrokken naar de kern Akersloot. Verder gaat de voorkeur van de Stichting uit naar een brugverbinding bij het kruisen van het verlengde van de Schulpvaart (Koogvaart). Deze is te verkiezen boven een gronddam met duiker omdat de noordelijke geulboog van de Oer-IJ delta zoveel mogelijk onaangetast moet blijven en maximaal beleefbaar moet zijn. Bovendien heeft de Stichting de gemeente gewezen op de mogelijkheid de fietspadverbinding te bekijken als onderdeel van een integraal plan voor waterberging in de gemeenten Bergen, Heiloo en Castricum.