Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)
Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)

Persbericht.

Woensdag 10 december 2008 vond er op initiatief van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum en de Stichting tot behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving een bijeenkomst plaats in de kelder van boekhandel Laan naar aanleiding van het onlangs verschenen boek 'Het Castricumse landschap...een geschiedenisboek' van Ernst Mooij. Op deze avond werd het boek uitgereikt aan alle organisaties die bestuurlijk, beleidsmatig of als beheerder nauw betrokken zijn bij het landschap. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Overleggroep Buitengebied Castricum, Landschap Noord-Holland, PWN, de Stichting de Hooge Weide, de Castricumse agrariërs en het Projectbureau Laag Holland.

Beide stichtingen streven via deze boekpresentatie naar meer bekendheid met cultuurhistorische waarden in het landschap. Met de uitreiking van het boek aan vertegenwoordigers van de betrokken organisaties wordt beoogd dat die instellingen zich met nog meer kennis van zaken zullen inzetten voor het behoud van de cultuurhistorische landschapselementen en dat die waar mogelijk worden versterkt en beleefbaar worden gemaakt.

Bij de uitreiking waren ook leden van beide stichtingen en personen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het boek aanwezig. Na het welkomstwoord door Frans Duffhues, voorzitter van Oud-Castricum, hield Aad de Wit, voorzitter van de andere belanghebbende stichting, een inleiding. De Wit noemde het boek een wapenfeit in de historie van zijn stichting en feliciteerde de auteur, het gemeentebestuur en alle oudheidkundige instellingen binnen de gemeente Castricum met deze cultuurhistorische aanwinst. Daarna gaf Mooij een korte powerpointpresentatie over de landschappelijke geschiedenis van Castricum, waarin de aandacht werd gevestigd op onderwerpen als archeologie, waterwegen, dijken, kerken en molens. Tot slot werden de boeken door de schrijver uitgereikt met een persoonlijk woord voor elke ontvanger.

Het landschapsboek is voor €19,95 verkrijgbaar bij kantoorboekhandel Laan, Burg. Mooijstraat 19, Castricum.