Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

Persbericht. Vertegenwoordigers van het buitengebied gaan - op uitnodiging van het college van B&W - nieuw beleid ontwikkelen voor de maïsteelt in de gemeente Castricum. De groep hoopt eind februari met het resultaat te komen.

Deelnemers aan het overleg zijn Mart Brouwer de Koning en Hans Sander (LTO Noord), Gerard Veldt (Werkgroep Veehouders Castricum), Aad de Wit (Stichting Alkmaardermeeromgeving), Hans Stapersma (Vogelwerkgroep), Ron Duindam (Archeologische Werkgroep Oer-IJ) en Marc Winder (hoofd Strategie en Beleid van de gemeente). Onafhankelijk voorzitter is Hans van Zijst; ambtelijk secretaris is René Marcelis, projectleider buitengebied bij de gemeente.

Vorige week namen de vertegenwoordigers voor het eerst letterlijk en figuurlijk plaats op de stoel van het college. Wethouder Christel Portegies gaf het startsein en lichtte de opdracht toe. Volgend jaar lopen de huidige vergunningen voor maïsteelt ten einde. Het college wil graag horen of daar een beter systeem voor in de plaats kan komen en of de administratieve lastendruk kan worden verminderd. Het college heeft toegezegd het oordeel van de werkgroep in principe over te nemen en - als onderdeel van de kadernota buitengebied - voor te zullen leggen aan de raad. Wethouder Portegies gaf aan dat deze aanpak nieuw is voor de gemeente. Het experiment past in het beleid van de gemeente om de burgerparticipatie te vergroten. De eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van het gezamenlijk verkennen van de feiten. Ook is de geschiedenis van de maïsteelt in de gemeente en van de regulering van de teelt in beeld gebracht en zijn de verschillende belangen die in het geding zijn op een rij gezet. Het eerstvolgende overleg vindt begin januari plaats. De groep verkent dan de mogelijkheden voor de toekomst.