Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)

PERSBERICHT. De Stichting tot behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving heeft aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum laten weten dat er, wat de stichting betreft, niet op elke door de gemeente genoemde inbreidingslocatie gebouwd kan worden.

Wanneer de Duinrandschool in Bakkum zal worden afgebroken, dan dient de, bij de bouw van deze school aangetaste, rand van het binnenduinrandbos te worden hersteld en kan er van woningbouw geen sprake zijn.

In de oudste buurt van de kern Castricum, de Kerkbuurt, kan alleen gebouwd worden wanneer de cultuurhistorische kwaliteit van de omgeving gehandhaafd blijft. Bovendien moet het (nu al beperkte) uitzicht op de protestante kerk bewaard blijven. Wanneer woningbouwplannen op deze locatie betekenen dat het Armenhuis, dat een gemeentelijk monument is, zal worden afgebroken, dan zijn de plannen absoluut onaanvaardbaar.

De Rollerusstraat, die deel uitmaakt van de Oosterbuurt in de kern Castricum is aangewezen als mogelijke bouwlocatie. De gehele Oosterbuurt is bij de vaststelling van de Strategische Visie Buitengewoon Castricum expliciet uitgesloten als bouwlocatie. Ook in het provinciale Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord is het aangegeven als uitsluitingsgebied en als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Hiermee is overtuigend aangetoond dat woningbouw in de Rollerusstraat onaanvaardbaar is.

In Akersloot wordt de 'oksel' van de Klaas Hoorn en Kijfpolder aangemerkt als kansrijke inbreidingslocatie. De polder behoort tot de ecologische hoofdstructuur en dient als natuurgebied onaangetast te blijven.

Betreffende de locatie Heer Derckplantsoen in Akersloot gelden de bezwaren niet zozeer de locatie, als wel het plan dat door De Wonerij voor de betreffende locatie is ontwikkeld.

In Limmen aan de Kapelweg zullen mogelijk de tennisbanen van De Voetel verdwijnen. De stichting is van mening dat sport en recreatie op deze plek gehandhaafd moeten blijven ofwel een vergelijkbare nieuwe plek moeten krijgen.

Het gebied ten oosten van de Oosterzijweg in Limmen, tussen de Visweg en de Oosthoek, wordt op een kaart met inbreidingslocaties aangegeven als dorpsgebied. Hierdoor ontstaat de indruk dat er in de toekomst wellicht woningbouw zou kunnen plaatsvinden. Het gaat hier om een uniek stukje Limmen met een mooi zicht op de weilanden in oostelijke richting. Handhaving van het open karakter van dit gebied is dan ook van groot belang.

Voor alle inbreidingen dient het opstellen van een beeldkwaliteitsplan een voorwaarde te zijn.